Informace o nás

První sbory dobrovolných hasičů v Čechách se začínaly zakládat v polovině 19. století. První takový sbor byl založen již v roce 1853 v Praze. Sbor dobrovolných hasičů v Konětopech byl založen v roce 1876 a stal se nejen nejstarší organizací v obci, ale i jedinou, která udržela svou činnost až dodnes. Nejstarší zápisy se nedochovaly, první informace jsou až z roku 1921, kdy měl sbor 17 členů, předsedou byl František Somol a velitelem František Pokorný.

Kronika – „Kniha protokolů“ byla založena až po 2. světové válce a první zápis je z 16. února Další zápisy jsou již pravidelné – např. si připomeňme:

Zápis valné hromady r. 1947 - tehdy měl SDH v Konětopech 36 mužů.

Zápis ze 17. listopadu 1947 – sbor zakoupil novou stříkačku.

Zápis z 11. prosince 1947 – došlo ke změně výboru SDH.

Zápis k 31.12.1949 – SDH měl 52 členů.

 

Zápis 30.3.1951 – změna názvu z rozhodnutí politických orgánů, volba nového výboru. Nový název sboru byl Československý svaz požární ochrany – místní jednota – Konětopy (MJ ČSPO v Konětopech). Činnost sboru byla od této doby kolísavá a velmi slabá ve srovnání s minulostí.

V roce 1959 se členové zúčastnili soutěže v Mečeříži v počtu 12 členů.

1960 – návrh předsedy MNV na rozšíření hasičské zbrojnice pro nářadí a hadice.

V těchto a následujících letech požárníci pořádali taneční zábavy, každoročně se prováděly kontroly hadic a stříkačky, inventury výzbroje a inventáře. Během žní byly ustanovovány tzv. žňové hlídky pro případ požáru, které tvořil vždy jeden požárník a dva občané.

V roce 1966 byla zřízena požární ohlašovna v pohostinství Jednota a u pana Aloise Svobody v čp.106.

 

Pro celý sbor byl velice významný rok 1976, který byl ve znamení aktivní a cílevědomé činnosti pro důstojnou oslavu 100. výročí založení. Oslava se uskutečnila 25. září 1976. V průvodu středem obce pochodovalo 10 požárních sborů z celého okolí za doprovodu hudby Františka Průši. Zástupci položili věnec k pomníku občanů Konětop umučených ve 2. světové válce. Některým členům byly za dlouholetou a obětavou práci předány pamětní medaile s emblémem 100. výročí založení sboru. Po slavnostních projevech funkcionářů se konalo vystoupení mužů z Křenku v dobových stejnokrojích s ukázkou práce jejich historické stříkačky, dále cvičení žáků z Hlavna a vystoupení mužů z Kostelce nad Labem při práci s hasičskou cisternou. Oslavy zakončila taneční zábava v místní restauraci.

 

V dalších letech se práce sboru soustředila na preventivní činnosti, přípravy soutěží požárních družstev, pořádání zábav, lampiónových průvodů, plesů a kulturních zájezdů. Například na soutěži požárních družstev 18. okrsku 7. června 1982 se naše družstvo umístilo na 3. místě.

 

Závěrečný zápis do kroniky Hasičského sboru v Konětopech, která byla založena 16. února 1947, byl proveden 16. prosince 1984 z jednání VČS ZO SPO v Konětopech.

 

Z 80. let lze vyzdvihnou velmi dobrou práci s mládeží v oblasti požární ochrany, výchovné a praktické činnosti a pravidelná účast na soutěžích PO. Poslední zápis z kroniky „Mladých požárníků“ je z 12.12.1986.

 

Na počátku 90. let došlo k personálním změnám ve výboru, ale činnost sboru je i nadále velice kvalitní a aktivní:

1994 - v tomto roce hasiči provedli opravu hasičské zbrojnice.

1996 - 9. února se konala valná hromada SDH v Konětopech. V této době měl sbor 83 členů, z toho 61 mužů a 22 žen.

1998 – v tomto bylo zakoupeno pro hasiče vozidlo Avia.

2002 – na konci roku měl SDH v Konětopech 91 členů.

 

Hlavní náplní práce SDH stále zůstává především zajištění dobrého technického stavu požární techniky. I nadále se však konětopští hasiči vedle své odborné přípravy věnují také zábavné činnosti. V zimních měsících je to organizace hasičských plesů a v květnu tradiční taneční májové zábavy. Pravidelně jsou rovněž iniciátory pracovních brigád v obci.

 

Pravidelná je účast na okresních soutěžích požárních družstev – viz. Výsledky.

V roce 1995 Neratovice – muži 1. místo, ženy nestartují

V roce 1996 Neratovice – muži 1. místo, ženy 1. místo

V roce 1997 Libiš – muži 1. místo, ženy 1. místo

V roce 1998 Mělník – muži 1. místo, ženy 1. místo

V roce 1999 Mělník – muži 1. místo, ženy 1. místo

V roce 2000 Libiš – muži 1. místo, ženy 2. místo

V roce 2001 Libiš – muži 2. místo, ženy 1. místo

V roce 2002 Libiš – muži 1. místo, ženy 1. místo

V roce 2003 Libiš – muži 1. místo, ženy 2. místo

V roce 2004 Mšeno – muži 2. místo, ženy 2. místo

V roce 2005 Mšeno – muži 3. místo, ženy 4. místo

V roce 2009 Konětopy - muži 3. místo

 

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajské soutěže. Výsledky našich družstev:

1992 Chrášťany – muži 6. místo, ženy nestartují

1995 Vlašim – muži 10. místo, ženy 8. místo

1996 Nymburk – muži 5. místo, ženy 3. místo

1998 Vlašim – muži 6. místo, ženy 2. místo

1999 Chrášťany – muži 9. místo, ženy neklasifikovány

2000 Rožmitál pod Třemšínem – muži 7. místo, ženy neklasifikovány

2001 Vlašim – dorostenci 1. místo

2002 Nymburk – dorostenci 4. místo

2003 Tlustice – muži neplatný pokus, ženy nestartovaly

2004 Stochov – muži ani ženy se nekvalifikovali

 

Dne 1. listopadu 1999 byla vykradena hasičská zbrojnice. Škoda nebyla veliká, protože zloděje někdo vyrušil. Za celou 130-ti letou historii se nic podobného nestalo. 14. ledna 2005 částečně poničil neznámý vandal hasičskou cvičnou bariéru na cvičišti u jezera. Opravu provedl Petr Holeček, st.

 

V době katastrofálních letních povodní konětopští hasiči od 19. srpna 2002 zajížděli pravidelně do zaplavených obcí Tuhaň a Obříství čerpat vodu ze zatopených domů a sklepů tamním občanům.

 

Na Valné hromadě 15. ledna 2005 byl zvolen výbor, který povede sbor dalších pět let:

Starosta Jaroslav Bartůněk

Zástupci Josef Litochleb, Karel Kašpar

Velitel Petr Holeček, st.

Zástupce velitele Václav Dvořák

Strojník František Bartoníček

Preventista Jaroslav Holeček, ml.

Kronikář, jednatel Vladislav Nejedlý

Hospodář Marta Bartůňková

Vedoucí mládeže Petr Holeček, ml.

Referentka žen Zdeňka Kolínská

Referent MTZ Petr Holeček, ml.

Referent CO Martin Gürtler

Členové výboru Josef Bystrý, st., Zdeněk Nejedlý, ml., Jan Krulich

Předseda kontrolní komise Pavel Kopecký

Členové kontrolní komise Ladislav Kinda, Josef Koš

 

Na tomto výboru záleží jaký bude rozjezd do dalších let. Každý, kdo ve funkcích dobrovolných organizací pracoval, ví co to stojí volného času, o kterých připravuje své blízké.

 

Historická data

založení roku 1876